Professional Coaching

Begeleiding aan professionals bij o.a. persoonlijke leiderschapsontwikkeling, effectiever samenwerken, conflicthantering en communicatieve vaardigheden.

“Ik kan jou of je medewerkers begeleiden een storm te doorstaan en verder te ontwikkelen”

Persoonlijke leiderschapsontwikkeling

Hoe meer je werk deel uitmaakt van je leven, hoe belangrijker het is om ook op je werk om te kunnen gaan met de uitdagingen die zich daar voordoen. Tot op zeker hoogte kan je het zelfs vergelijken met je privé situatie. Je zult merken dat er zowel privé als zakelijk soms dezelfde uitdagingen zich voordoen.

Deze uitdagingen kunnen liggen in je persoonlijk functioneren of in samenwerking met collega’s. En net zoals jij je familie niet kunt uitkiezen, kan dat ook niet met collega’s. Dan is het de kunst om binnen de gegeven dynamieken het beste uit jezelf en uit de samenwerking te halen.

Anders gezegd, ik kan jou als professional begeleiden de uitdagingen om te zetten in oplossingen en het beste uit jezelf te halen.

“Niet alle stormen komen om te verstoren, sommige komen om een pad vrij te maken”

– Paulo Coelho –

Conflicthantering

Begeleiding aan professionals tijdens reorganisatie, disfunctioneren, arbeidsconflict en/of ontslagtraject.

Stilstaan is achteruitgaan, oftewel veranderen en meebewegen zijn noodzakelijk voor een succesvolle organisatie. Veranderingen kunnen echter weerstand oproepen en grote levensgebeurtenissen hebben ook invloed op de inzetbaarheid van medewerkers. Situaties als reorganisatie, ontslagtraject, disfunctioneren en/of arbeidsconflict zijn metaforisch als een storm voor een medewerker met zowel gevolgen voor zichzelf als voor de organisatie.

Emoties als weerstand, boosheid of verdriet kunnen het persoonlijk functioneren belemmeren en soms zelfs de samenwerking verstoren. In dergelijke situaties kan ik ondersteuning bieden om de negatieve emoties in goede banen te leiden dan wel te transformeren naar positieve energie en veerkracht.

Anders gezegd, ik kan professionals begeleiden een storm te doorstaan en te inspireren om weer in beweging te komen vanuit hun eigen kracht zodat ze opnieuw tot hun recht komen binnen of buiten uw organisatie.