Professional Coaching

Begeleiding aan professionals bij o.a. persoonlijke leiderschapsontwikkeling, effectiever samenwerken, conflicthantering en communicatieve vaardigheden.

“Ik kan jou of je medewerkers begeleiden een storm te doorstaan en verder te ontwikkelen”

Persoonlijk leiderschap

Hoe meer je werk deel uitmaakt van je leven, hoe belangrijker het is om ook op je werk om te kunnen gaan met de uitdagingen die zich daar voordoen. Tot op zekere hoogte kan je het zelfs vergelijken met je privé situatie. Je zult merken dat er zowel privé als zakelijk vaak dezelfde uitdagingen zich voordoen. 

Deze uitdagingen kunnen bijvoorbeeld liggen in de samenwerking met collega’s. En net zoals jij je familie niet kunt uitkiezen, kan dat ook niet met collega’s. Dan is het de kunst om binnen de gegeven dynamiek het beste uit de samenwerking te halen.

De uitdagingen kunnen ook liggen in je persoonlijk functioneren. Bepaalde gewoontes of patronen kunnen je steeds in de weg staan. Of je wilt verder groeien in je rol, maar hebt daarvoor nog het een en ander aan je gedrag of vaardigheden te ontwikkelen.

Mogelijke onderzoeksvragen kunnen zijn:

  • Hoe ga ik om met een lastige collega? Wat maakt dat deze persoon in mijn allergie komt? Wat zegt dat over mij?
  • Wat maakt dat ik het lastig vind om “nee” te zeggen? Hoe kan ik beter mijn eigen grenzen bewaken zonder een ander voor het hoofd te stoten?
  • Waarom vind ik het zo lastig om te delegeren? Hoe kan ik een betere balans vinden tussen vasthouden en loslaten?
  • Waarom komt mijn boodschap niet goed over? Wat maakt dat ik anderen moeizaam meekrijg? Hoe kan ik krachtiger en overtuigender communiceren?

 

De antwoorden op deze vragen zitten al in je onbewuste. Ik kan jou begeleiden om hiervan bewust te worden en zonder waardeoordeel jezelf te onderzoeken.

Ik inspireer jou graag om uitdagingen op je werk te zien als lessen die je nodig hebt om je persoonlijk functioneren te verbeteren of om meer plezier dan wel zingeving uit je werk te halen.  Hiermee kan je jouw persoonlijke leiderschap versterken om meer invulling te kunnen geven aan je ambities.

Anders gezegd, ik kan jou als professional begeleiden de uitdagingen om te zetten in oplossingen en het beste uit jezelf te halen.

“Niet alle stormen komen om te verstoren, sommige komen om een pad vrij te maken”

– Paulo Coelho –

Veranderingen en weerstand

Stilstaan is achteruitgaan, oftewel veranderen en meebewegen zijn noodzakelijk voor een succesvolle organisatie. Veranderingen en grote levensgebeurtenissen hebben invloed op de inzetbaarheid van medewerkers en hun weerstand.

Tegenslagen in privésfeer, burn out, arbeidsconflict, disfunctioneren, ontslagtraject en/of reorganisatie zijn metaforisch als een storm voor een medewerker met zowel gevolgen voor zichzelf als voor de organisatie. Emoties die hierbij vrijkomen als weerstand, boosheid of verdriet kunnen het persoonlijk functioneren belemmeren en soms zelfs de samenwerking verstoren.

Mogelijke verandertrajecten kunnen zijn:

  • Begeleiden bij ter voorkoming van en/of bij  terugkeer na langdurig verzuim en/of burn out met focus op eigen veerkracht en verantwoordelijkheid
  • In een conflict ieder zijn aandeel inzichtelijk maken en aanzetten tot een constructieve houding om het met elkaar op te lossen
  • Bij disfunctioneren door gedrag en houding bewustzijn creëren van zowel de herkomst als ook de gevolgen ervan om vervolgens te stimuleren tot duurzame verandering
  • In situatie waarbij afscheid noodzakelijk is op een respectvolle en constructieve wijze begeleiden om een nieuwe stap te zetten

In dergelijke complexe situaties kan ik ondersteuning bieden om de negatieve emoties in goede banen te leiden dan wel te transformeren naar positieve energie en veerkracht.

Anders gezegd, ik kan professionals begeleiden een storm te doorstaan en te inspireren om weer in beweging te komen vanuit hun eigen kracht zodat ze opnieuw tot hun recht komen binnen of buiten uw organisatie.