Praktisch

Vorm, locatie & tarieven

Vorm

Het kennismakingsgesprek doen we online. De vervolgsessies zijn persoonlijk. Mocht het een keer niet lukken om een sessie persoonlijk te doen, kan het ook online. De coachingssessies vinden zowel door de weeks als in het weekend plaats.

Locatie

Ik woon en werk in Leidschenveen (Den Haag) en mijn werkgebied is voornamelijk in Zuid Holland. Voor de cochingssessies geef ik de voorkeur aan flexibele plekken om af te spreken. We kunnen afspreken in een van de vele beschikbare ruimtes die speciaal voor coaching verhuurd worden. We kunnen ook afspreken voor een wandelsessie. Als je een coachingstraject volgt via je werkgever kan ik ook naar jou toekomen op locatie indien daar een geschikte ruimte voor beschikbaar is. Samen spreken we af wat het beste voelt en past.

Tarieven

Bij een persoonlijk coachingstraject is het kennismakingsgesprek van 30 minuten kosteloos en vrijblijvend. Na de kennismaking kunnen we samen de behoefte van het aantal sessies bepalen en verdere afspraken maken over de daaruit voortvloeiende kosten. Een coachingstraject bestaat uit minimaal 3 sessies van 1 tot 1½ uur met tussenpozen van 2 tot 3 weken. Na afronding van het traject kunnen ook op gezette momenten een sessie afspreken voor reflectie op de voortgang van je ontwikkeling.

Bij een coachingstraject vanuit de werkgever volgt er eerst een intakegesprek met de opdrachtgever en daarna een kennismakingsgesprek met de betreffende coachee. We zullen aan de hand hiervan een gezamenlijk doel vaststellen waar mogelijk een commitment van meerdere betrokkenen nodig voor zal zijn. Samen werken we vanuit onderlinge vertrouwen om de gestelde doelen te bereiken. Een dergelijk traject en de kosten zijn maatwerk.

“You can’t cross the sea merely by standing and staring at the water”

– Rabindranath Tagore –